Ticker

6/recent/ticker-posts

Recent Comment seperti Window 8


Blogger sudah memperkenalkan replies komen Threaded kepada semua blog  pada awal bulan Januari 2012.Pilihan membalas terus kepada komen pada Blogger adalah salah satu daripada permintaan yang paling popular oleh Blogger users.saya mempunyai tutorial untuk menambah sedikit gaya kepada Blogger comments.Dalam css ini saya menambah tempat yang komen dalam gelembung ucapan yang bulat dengan anak panah avatar penulis pautan balasan juga highlighted.Jika anda berminat boleh melihat demo dan lihat tutorialnya.
Tambah Gaya Css Untuk Blogger Threaded Comments

Jangan lupa supaya Backp up templates anda dulu sebelum melakukan tutorial ini. 
Bagaimana untuk Backup Blogger Template

Langkah 1. Didalam (New Design) Blogger Dashboard Klik Drop Down Menu  > Pilih Template > Edit Html >  Proceed > Tick The Expand Widget Templates Box.Langkah 2. Carikan kode dibawah ini didalam Html : (Klik CTRL and F untuk carian)

]]>


Langkah 3. Copy kode dibawah ini dan paste diatas atau sebelum kode ]]>

#rc-avatar-plus ul{border:1px solid #bbb;background:#fff!important;padding:10px!important;word-wrap:break-word}
#rc-avatar-plus li{margin:0!important;border:0!important;background:transparent!important;padding:0 0 10px!important;list-style-type:none!important}
#rc-avatar-plus .rc-info{width:20%}
#rc-avatar-plus img{padding:0!important;width:100%}
#rc-avatar-plus h4{margin:5px 0!important}
#rc-avatar-plus a{position:relative;width:70%;padding:5px}
#rc-avatar-plus a,#rc-avatar-plus a:hover{color:#fff!important;text-decoration:none}
#rc-avatar-plus a:after{content:"";position:absolute;top:10px;width:0;height:0;line-height:0}
#rc-avatar-plus p{margin:0 0 5px;padding:0}
#rc-avatar-plus .rc-author .rc-info,#rc-avatar-plus .rc-admin a{float:left}
#rc-avatar-plus .rc-admin .rc-info,#rc-avatar-plus .rc-author a,#rc-avatar-plus span{float:right}
#rc-avatar-plus .rc-author a{background:#8b0094}
#rc-avatar-plus .rc-author a:after{left:-10px;border-top:10px solid #8b0094;border-left:10px solid transparent}
#rc-avatar-plus .rc-admin a{background:#1eadfe}
#rc-avatar-plus .rc-admin a:after{right:-10px;border-top:10px solid #1eadfe;border-right:10px solid transparent}


Jangan lupa simpan !

Langkah 4.Tambah Add Widget HTML

Copy dan paste kode ini didalam kotak tadi...

<div id='rc-avatar-plus'>
<script type='text/javascript'>
var copyright_by_duypham_dot_info='Recent Comments free version 3.0 by http://duypham.info';
nc=4;
length_name=30;
length_content=90;
no_avatar='https://lh5.googleusercontent.com/-guvkuPPmsVs/UJ1pLNIjF9I/AAAAAAAABQI/6Bu24lihRtE/s90/no-avatar.png';
on='on';
home_page='';
admin_uri='';
admin_avatar='';
var dp=['S b=["\\E\\H\\P\\s\\M\\f\\A","\\M\\e\\e\\s\\1B\\r\\r","\\Z","\\n\\q\\I\\v","\\M\\j\\h\\I","\\1k\\A\\D\\1A","\\n\\q\\E\\h\\U\\1J\\I","\\r\\s\\r","\\k\\s\\l\\n\\e","\\w","\\j\\h\\s\\l\\f\\m\\h","","\\k\\H\\V\\k\\e\\j\\n\\q\\L","\\e\\v\\2B\\s\\s\\h\\j\\1p\\f\\k\\h","\\1a\\e","\\e\\n\\e\\l\\h","\\I\\h\\h\\E","\\v\\s\\h\\q\\2C\\h\\f\\j\\m\\M\\1a\\e\\v\\e\\f\\l\\1K\\h\\k\\H\\l\\e\\k","\\H\\j\\n","\\f\\H\\e\\M\\v\\j","\\k\\j\\m","\\L\\E\\1a\\n\\A\\f\\L\\h","\\h\\q\\e\\j\\P","\\l\\h\\q\\L\\e\\M","\\l\\n\\q\\1g","\\r","\\e\\M\\j\\1a\\n\\q\\J\\j\\h\\s\\l\\P\\J\\e\\v","\\K\\f\\l\\H\\h","\\L\\E\\1a\\h\\U\\e\\h\\q\\E\\h\\E\\1H\\j\\v\\s\\h\\j\\e\\P","\\m\\v\\q\\e\\h\\q\\e","\\k\\H\\A\\A\\f\\j\\P","\\T\\1D\\2A\\2z\\2v\\1n\\1t","\\l\\f\\k\\e\\1L\\q\\E\\h\\U\\1J\\I","\\T\\1D\\1q\\1C\\1C\\1t","\\q\\f\\A\\h","\\M\\e\\e\\s\\1B\\r\\r\\n\\A\\L\\1q\\Z\\V\\l\\v\\L\\V\\l\\v\\L\\Z\\m\\v\\A\\r\\n\\A\\L\\r\\V\\l\\f\\q\\1g\\Z\\L\\n\\I","\\q\\v\\w\\f\\K\\f\\e\\f\\j","\\C\\k\\m\\j\\n\\s\\e\\w\\e\\P\\s\\h\\D\\x\\e\\h\\U\\e\\r\\1c\\f\\K\\f\\k\\m\\j\\n\\s\\e\\x\\B\\j\\m\\1v\\f\\K\\f\\e\\f\\j\\1n\\2x\\2y\\1t\\C\\r\\k\\m\\j\\n\\s\\e\\B","\\1P\\j\\n\\e\\h","\\C\\k\\m\\j\\n\\s\\e\\w\\e\\P\\s\\h\\D\\x\\e\\h\\U\\e\\r\\1c\\f\\K\\f\\k\\m\\j\\n\\s\\e\\x\\w\\k\\j\\m\\D\\x","\\r\\I\\h\\h\\E\\k\\r","\\r\\m\\v\\A\\A\\h\\q\\e\\k\\r\\E\\h\\I\\f\\H\\l\\e\\1k\\f\\l\\e\\D\\1c\\k\\v\\q\\J\\n\\q\\J\\k\\m\\j\\n\\s\\e\\T\\A\\f\\U\\J\\j\\h\\k\\H\\l\\e\\k\\D\\1A\\T\\m\\f\\l\\l\\V\\f\\m\\1g\\D\\j\\m\\1v\\f\\K\\f\\e\\f\\j\\1n\\x\\B\\C\\r\\k\\m\\j\\n\\s\\e\\B","\\1K\\h\\m\\h\\q\\e\\w\\1p\\v\\A\\A\\h\\q\\e\\k\\w\\I\\j\\h\\h\\w\\K\\h\\j\\k\\n\\v\\q\\w\\1C\\Z\\1A\\w\\V\\P\\w","\\r\\I\\h\\h\\E\\k\\r\\m\\v\\A\\A\\h\\q\\e\\k\\r\\E\\h\\I\\f\\H\\l\\e\\1k\\f\\l\\e\\D\\1c\\k\\v\\q\\J\\n\\q\\J\\k\\m\\j\\n\\s\\e\\T\\A\\f\\U\\J\\j\\h\\k\\H\\l\\e\\k\\D","\\T\\m\\f\\l\\l\\V\\f\\m\\1g\\D\\j\\m\\1v\\f\\K\\f\\e\\f\\j\\1q\\x\\B\\C\\r\\k\\m\\j\\n\\s\\e\\B","\\C\\H\\l\\B","\\1p\\v\\A\\A\\h\\q\\e\\k\\w\\v\\q\\w","\\1B\\w","\\1D\\m","\\m\\v\\A\\A\\h\\q\\e\\1H\\f\\L\\h\\D","\\T","\\1k","\\C\\l\\n\\w\\m\\l\\f\\k\\k\\D\\x","\\j\\m\\J\\f\\E\\A\\n\\q","\\j\\m\\J\\f\\H\\e\\M\\v\\j","\\x\\B\\C\\E\\n\\K\\w\\m\\l\\f\\k\\k\\D\\x\\j\\m\\J\\n\\q\\I\\v\\x\\B\\C\\n\\A\\L\\w\\f\\l\\e\\D\\x","\\x\\w\\m\\l\\f\\k\\k\\D\\x\\j\\m\\J\\f\\K\\f\\e\\f\\j\\x\\w\\k\\j\\m\\D\\x","\\x\\r\\B\\C\\M\\1G\\B","\\C\\r\\M\\1G\\B\\C\\r\\E\\n\\K\\B\\C\\f\\w\\M\\j\\h\\I\\D\\x","\\x\\w\\j\\h\\l\\D\\x\\q\\v\\I\\v\\l\\l\\v\\1P\\x\\w\\e\\n\\e\\l\\h\\D\\x","\\w\\v\\q\\w","\\x\\B\\C\\s\\B","\\C\\r\\s\\B","\\e\\j\\H\\h","\\C\\k\\s\\f\\q\\B","\\C\\r\\k\\s\\f\\q\\B","\\C\\r\\f\\B\\C\\E\\n\\K\\w\\m\\l\\f\\k\\k\\D\\x\\m\\l\\h\\f\\j\\x\\B\\C\\r\\E\\n\\K\\B\\C\\r\\l\\n\\B","\\C\\r\\H\\l\\B","\\n\\q\\q\\h\\j\\2i\\2j\\2q\\2r","\\j\\m\\J\\f\\K\\f\\e\\f\\j\\J\\s\\l\\H\\k","\\L\\h\\e\\2m\\l\\h\\A\\h\\q\\e\\2P\\P\\1L\\E"];1f=0;u=0;X=[];d=[];p=[];Y=[];1j=[];1x=[];t=[];1o=[];1u=[];a=[];W=[];1l=[];1h=[];1s=[];1m=[];1R=b[0];1S=b[1];1T=b[2];1Y=b[3];1M=3b[b[4]];y=1M[b[6]](b[5]);1w 2T(1r){G(d[u][b[6]](b[7])!=-1){Y[u]=1;i=d[u][b[8]](b[7]);i=i[1];i=i[b[10]](/-/g,b[9]);i=i[b[10]](/.2S/,b[11]);1I=i[b[12]](0,1);1O=i[b[12]](1);i=1I[b[13]]()+1O;t[u]=i}N{o=1r[b[16]][b[15]][b[14]];t[u]=o;1N=1r[b[16]][b[17]][b[14]];i=2U((1N-1)/2Y)+1;Y[u]=i};u++};1w 2X(R){1f=R[b[16]][b[17]][b[14]];1x=R[b[16]][b[15]][b[14]];G(b[18]1i R[b[16]][b[19]][0]){1s=R[b[16]][b[19]][0][b[18]][b[14]]};1m=R[b[16]][b[19]][0][b[21]][b[20]];1W(g=0;(g<1z)&&(g<1f);g++){c=R[b[16]][b[22]][g];G(g==R[b[16]][b[22]][b[23]]){2W};X=c[b[24]][0][b[4]];X=X[b[8]](b[25]);1X=X[5];1E=X[8];d[g]=c[b[26]][b[4]];G(y!=-1){d[g]=d[g]+b[5]};1o[g]=c[b[28]][0][b[27]];1u[g]=c[b[28]][1][b[27]];p[g]=1E;G(b[29]1i c){S F=c[b[29]][b[14]]}N{G(b[30]1i c){S F=c[b[30]][b[14]]}N{S F=b[31]}};F=F[b[10]](/<3c \\/>/g,b[9]);F=F[b[10]](/@<a.*?a>/g,b[11]);F=F[b[10]](/<[^>]*>/g,b[11]);G(F[b[23]]<1Q){1j[g]=F}N{F=F[b[12]](0,1Q);S 1e=F[b[32]](b[9]);F=F[b[12]](0,1e);1j[g]=F+b[33]};Q=c[b[19]][0][b[34]][b[14]];G(Q[b[23]]<1F){a[g]=Q}N{Q=Q[b[12]](0,1F);S 1e=Q[b[32]](b[11]);Q=Q[b[12]](0,1e);a[g]=Q+b[33]};G(b[18]1i c[b[19]][0]){1h[g]=c[b[19]][0][b[18]][b[14]]};G(c[b[19]][0][b[21]][b[20]]==b[35]){W[g]=2n;1l[g]=b[36]}N{W[g]=c[b[19]][0][b[21]][b[20]];1l[g]=a[g]};G(d[g][b[6]](b[7])!=-1){1d[b[38]](b[37])}N{1d[b[38]](b[39]+1U+b[2V]+1X+b[3a])}}};G(2R==b[2Z]+1S+1R+1T+1Y){1d[b[38]](b[39]+1U+b[2Q]+1z+b[2l])};1w 2k(){S O=b[11];O+=b[2o];1W(z=0;(z<1z)&&(z<1f);z++){t[z]=t[z][b[10]](b[2p]+1x+b[2s],b[11]);S 1b=b[11];G(Y[z]==1){1b=b[1V]}N{1y=b[2c]+Y[z]+b[1V];G(y!=-1){1b=b[2b]+1y}N{1b=b[2a]+1y}};O+=b[1Z];G(((1h[z]==1s)&&(W[z]==1m))||((1h[z]==2d)&&(W[z]==2e))){O+=b[2h]}N{O+=b[2g]};O+=b[2f]+1l[z]+b[2t]+W[z]+b[2u]+a[z]+b[2J]+d[z]+1b+p[z]+b[2I]+a[z]+b[2H]+t[z]+b[2G]+1j[z]+b[2K];G(1o[z]!=b[2L]){O+=b[2O]+1u[z]+b[2N]};O+=b[2M]};O+=b[2F];1d[b[2E]](b[2w])[b[2D]]=O};',"|","split","|||||||||||_0x2dd0|||x74|x61||x65||x72|x73|x6C|x63|x69|||x6E|x2F|x70|||x6F|x20|x22|||x6D|x3E|x3C|x3D|x64|_0xd75bx5|if|x75|x66|x2D|x76|x67|x68|else|_0xd75bx8|x79|a2|_0xd75bx4|var|x26|x78|x62|im|lk|pn|x2E|||||||||||x24|_0xd75bx9|x6A|document|_0xd75bx6|tt|x6B|ur|in|j2|x3F|alt|ima|x32|pi|x43|x31|_0xd75bx2|ura|x3B|ti|x5F|function|tb|cp|nc|x30|x3A|x33|x23|cid|length_name|x34|x50|str1|x4F|x52|x49|a3|num|str2|x77|length_content|ad|loc|dot|home_page|48|for|pid|inf|52|||||||||||51|50|49|admin_uri|admin_avatar|55|54|53|x48|x54|rc_avatar|44|x45|no_avatar|45|46|x4D|x4C|47|56|57|x39|69|x28|x29|x35|x38|x55|x53|68|70|67|61|60|59|58|62|63|66|65|64|x42|43|copyright_by_duypham_dot_info|html|rc_avatar2|parseInt|40|break|rc_avatar1|200|42|||||||||||41|location|br","","fromCharCode","replace","\\w+","\\b","g"];eval(function(d,e,a,c,b,f){b=function(a){return(a<e?dp[4]:b(parseInt(a/e)))+(35<(a%=e)?String[dp[5]](a+29):a.toString(36))};if(!dp[4][dp[6]](/^/,String)){for(;a--;)f[b(a)]=c[a]||b(a);c=[function(a){return f[a]}];b=function(){return dp[7]};a=1}for(;a--;)c[a]&&(d=d[dp[6]](RegExp(dp[8]+b(a)+dp[8],dp[9]),c[a]));return d}(dp[0],62,199,dp[3][dp[2]](dp[1]),0,{}));
</script>
<script type='text/javascript'>rc_avatar();</script>
</div>


Selepas itu klik save semoga berjaya

Catat Ulasan

0 Ulasan