Ticker

6/recent/ticker-posts

Recent Comments Widget dengan sembuyikan Author Comments


Kali ini saya Abe nik akan berkongsi dengan anda Recent Comments widget dengan menyembunyikan komen anda. Jika anda ingin menunjukkan komen hanya pembaca blog 'dan bukannya milik anda, anda hanya perlu menukar "Blogger User" teks dengan nama yang anda ingin sembunyikan.Ikuti langkah dibawah untuk mengetahui lebih lanjut.


Langkah 1. Dari Blogger Dashboard, pergi Layout and klik pada Add a Gadget linkLangkah  2. In the pop-up window, pilih  HTML/JavaScript widgetLangkah 3. Copy-paste kode dibawah ini.<i rel="pre"><style type="text/css">.rc{padding-left:24px; padding-top: 6px;}
.rc a:hover {color: #F3903E;text-decoration: none;}
.rc-ico{margin-left:-20px;margin-top:4px;float:left; margin-right:3px}
.rc-ico img {margin-top: -2px;margin-right:5px; border: 2px solid #fff;-webkit-border-radius: 100px;-moz-border-radius: 100px;border-radius: 100px;-webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .4);-moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .4);box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .4);
-webkit-transition: all 1s ease-in-out;
-moz-transition: all 1s ease-in-out;
-o-transition: all 1s ease-in-out;
-ms-transition: all 1s ease-in-out; }
.rc-ico img:hover {-webkit-transform: rotate(360deg);
-moz-transform: rotate(360deg);
-o-transform: rotate(360deg);
-ms-transform: rotate(360deg);}
.rc-header{font-size: 13px;}
.rc-header a{}
.rc-body{font-style: italic; font-size:11px;padding: 0px 4px 1px 10px;border: 1px solid transparent;}
.rc-footer{font-size:11px; float: right;}
</style>
<script type="text/javascript">
var numRecentComments = 5;var maxCommentChars = 67;var trueAvatars = true;
var urlMyAvatar = '';
var urlMyProfile = '';
var cropAvatar = true;
var sizeAvatar = 50;var urlNoAvatar = "http://2.bp.blogspot.com/-GfFjD8etS2E/UTPve4mQdYI/AAAAAAAAC7k/gy0DVRlx4xM/s"+sizeAvatar+"/anonymous-Icon.jpg";
var urlAnoAvatar = 'http://www.gravatar.com/avatar/00000000000000000000000000000000?d=mm&s=' + sizeAvatar;
var txtMore = '';
var txtWrote = 'commented:';
var txtAnonymous = '';
var maxResultsComments = "";
var numPerPost = 2;
var maxPostTitleChars = 40;
var getTitles = true;
var maxResultsPosts = "";
var txtTooltip = '[user] on "[title]" - [date MM-dd-yyyy hh:mm]';
var urlToTitle = {};
function replaceVars(text, user, title, date) {
text = text.replace('[user]', user);
text = text.replace('[date]', date.toLocaleDateString());
text = text.replace('[datetime]', date.toLocaleString());
text = text.replace('[time]', date.toLocaleTimeString());
text = text.replace('[title]', title.replace(/\"/g,'"'));
var i = text.indexOf("[date ");
if(i > -1) {
var format = /\[date\s+(.+?)\]/.exec(text)[1];
if(format != '') {
var txtDate = format.replace(/yyyy/i, date.getFullYear());
txtDate = txtDate.replace(/yy/i, date.getFullYear().toString().slice(-2));
txtDate = txtDate.replace("MM", String("0"+(date.getMonth()+1)).slice(-2));
txtDate = txtDate.replace("mm", String("0"+date.getMinutes()).slice(-2));
txtDate = txtDate.replace("ss", String("0"+date.getSeconds()).slice(-2));
txtDate = txtDate.replace("dd", String("0"+date.getDate()).slice(-2));
//or: txtDate = txtDate.replace("dd", date.getDate());
txtDate = txtDate.replace("hh", String("0"+date.getHours()).slice(-2));
//or: txtDate = txtDate.replace("hh", date.getHours());
text = text.replace(/\[date\s+(.+?)\]/, txtDate)
}
}
return text;
}
if(urlMyProfile == "") {
var elements = document.getElementsByTagName("*");
var expr = /(^| )profile-link( |$)/;
for(var i=0 ; i<elements.length ; i++)
if(expr.test(elements[i].className)) {
urlMyProfile = elements[i].href;
break;
}
}
function getPostUrlsForComments(json) {
for(var i = 0 ; i < json.feed.entry.length ; i++ ) {
var entry = json.feed.entry[i];
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++ ) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
href = entry.link[k].href;
break;
}
}
urlToTitle[href] = entry.title.$t;
}
}
function showRecentComments(json) {
var postHandled = {};
var j = 0;
if(numPerPost) {
while(numPerPost < numRecentComments) {
for(var i = 0 ; i < json.feed.entry.length ; i++ ) {
var entry = json.feed.entry[i]; if(entry.author[0].name.$t=="Blogger User") continue;
if(entry["thr$in-reply-to"]) {
if(!postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href])
postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href] = 1;
else
postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href]++;
if(postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href] <= numPerPost)
j++;
}
}
if(j >= numRecentComments)
break;
numPerPost++;
j = 0;
postHandled = {};
}
if(numRecentComments == numPerPost)
numPerPost = 0;
}
postHandled = {};
j = 0;
for(var i = 0 ; j < numRecentComments && i < json.feed.entry.length ; i++ ) {
var entry = json.feed.entry[i]; if(entry.author[0].name.$t=="Blogger User") continue;
if(numPerPost && postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href] && postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href] >= numPerPost)
continue;
if(entry["thr$in-reply-to"]) {
if(!postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href])
postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href] = 1;
else
postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href]++;
j++;
var href='';
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++ ) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
href = entry.link[k].href;
break;
}
}
if(href=='') {j--; continue; }
var hrefPost = href.split("?")[0];
var comment = "";
if("content" in entry) comment = entry.content.$t;
else comment = entry.summary.$t;
comment = comment.replace(/<br[^>]*>/ig, " ");
comment = comment.replace(/<\S[^>]*>/g, "");
var postTitle="-";
if(urlToTitle[hrefPost]) postTitle=urlToTitle[hrefPost];
else {
if(hrefPost.match(/\/([^/]*)\.html/)) postTitle = hrefPost.match(/\/([^/]*)\.html/)[1].replace(/_\d{2}$/, "");
postTitle = postTitle.replace(/-/g," ");
postTitle = postTitle[0].toUpperCase() + postTitle.slice(1);
}
if(maxPostTitleChars && postTitle.length > maxPostTitleChars) {
postTitle = postTitle.substring(0, maxPostTitleChars);
var indexBreak = postTitle.lastIndexOf(" ");
postTitle = postTitle.substring(0, indexBreak) + "...";
}
var authorName = entry.author[0].name.$t;
var authorUri = "";
if(entry.author[0].uri && entry.author[0].uri.$t != "")
authorUri = entry.author[0].uri.$t;
var avaimg = urlAnoAvatar;
var bloggerprofile = "http://www.blogger.com/profile/";
if(trueAvatars && entry.author[0].gd$image && entry.author[0].gd$image.src && authorUri.substr(0,bloggerprofile.length) == bloggerprofile)
avaimg = entry.author[0].gd$image.src;
else {
var parseurl = document.createElement('a');
if(authorUri != "") {
parseurl.href = authorUri;
avaimg = 'http://www.google.com/s2/favicons?domain=' + parseurl.hostname;
}
}
if(urlMyProfile != "" && authorUri == urlMyProfile && urlMyAvatar != "")
avaimg = urlMyAvatar;
if(avaimg == "http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif" && urlNoAvatar != "")
avaimg = urlNoAvatar;
var newsize="s"+sizeAvatar;
avaimg = avaimg.replace(/\/s\d\d+-c\//, "/"+newsize+"-c/");
if(cropAvatar) newsize+="-c";
avaimg = avaimg.replace(/\/s\d\d+(-c){0,1}\//, "/"+newsize+"/");
if(authorName == 'Anonymous' && txtAnonymous != '' && avaimg == urlAnoAvatar)
authorName = txtAnonymous;
var imgcode = '<img height="'+sizeAvatar+'" width="'+sizeAvatar+'" title="'+authorName+'" src="'+avaimg+'" />';
if (authorUri!="") imgcode = '<a href="'+authorUri+'">'+imgcode+'</a>';
var clsAdmin = "";
if(urlMyProfile != "" && authorUri == urlMyProfile)
clsAdmin = " rc-admin";
var datePart = entry.published.$t.match(/\d+/g); // assume ISO 8601
var cmtDate = new Date(datePart[0],datePart[1]-1,datePart[2],datePart[3],datePart[4],datePart[5]);
var txtHeader = txtWrote;
if(txtWrote.indexOf('[')==-1)
txtHeader = authorName + ' ' + txtWrote;
else
txtHeader = replaceVars(txtHeader, authorName, postTitle, cmtDate);
var tooltip = replaceVars(txtTooltip, authorName, postTitle, cmtDate);
if(!/#/.test(href)) href += "#comments";
document.write('<div title="'+tooltip+'" class="rc'+clsAdmin+'">');
document.write('<div title="'+tooltip+'" class="rc-header'+clsAdmin+'"><div title="'+tooltip+'" class="rc-ico'+clsAdmin+'">'+imgcode+'</div><a title="'+tooltip+'" href="' + href + '">' + txtHeader + ' </a></div>');
if(comment.length < maxCommentChars)
document.write('<div title="'+tooltip+'" class="rc-body'+clsAdmin+'">' + comment + '</div>');
else {
comment = comment.substring(0, maxCommentChars);
var indexBreak = comment.lastIndexOf(" ");
comment = comment.substring(0, indexBreak);
document.write('<div title="'+tooltip+'" class="rc-body'+clsAdmin+'">' + comment + '...</div>');
if(txtMore != "") {
var moretext = replaceVars(txtMore, authorName, postTitle, cmtDate);
document.write('<div title="'+tooltip+'" class="rc-footer'+clsAdmin+'"><a title="'+tooltip+'" href="' + href + '">' + moretext + '</a></div>');
}
}
document.write('<div style="clear:both;"></div></div>');
}
}
}
if(getTitles)
document.write('<script type="text/javascript" src="http://'+window.location.hostname+'/feeds/posts/summary?redirect=false'+maxResultsPosts+'&alt=json-in-script&callback=getPostUrlsForComments"></'+'script>');
document.write('<script type="text/javascript" src="http://'+window.location.hostname+'/feeds/comments/default?redirect=false'+maxResultsComments+'&alt=json-in-script&callback=showRecentComments"></'+'script>');
</script></i>Beberapa perubahan sebelum menyimpannya.

- Untuk menetapkan bilangan komen yang akan dipaparkan, menukar nilai "5" dari tulisan oren
- Untuk bilangan aksara, menukar "67" (untuk widget ke-2, ia adalah 95) nilai daripada tulisan hijau
- Untuk menyembunyikan komen anda, menggantikan teks Blogger User dua kali dengan nama pengguna anda
- Untuk menukar saiz avatar, menukar "50" dari tulisan biru biru.
- Jika anda tidak mahu avatar bulat, memadam baris ini:

-webkit-border-radius: 100px;-moz-border-radius: 100px;border-radius: 100px;

Langkah 4. Simpan widget anda dan anda boleh lihat

Catat Ulasan

6 Ulasan

 1. Wahhhh..nice sharing..Thank you thank you.. :)

  BalasPadam
 2. Ulasan ini telah dialihkan keluar oleh pengarang.

  BalasPadam
 3. tq share ;)
  nanti boleh buat rujukan. hehe.

  BalasPadam
  Balasan
  1. ermm sama2
   dipersilakan byk lagi tutorial yg lepas boleh tgk

   Padam
 4. saya atas nama BPK. SAMSUL dari MADURA ingin mengucapkan banyak terimah kasih kepada MBAH KARYO,kalau bukan karna bantuannya munkin sekaran saya sudah terlantar dan tidak pernaah terpikirkan oleh saya kalau saya sdh bisa sesukses ini dan saya tdk menyanka klau MBAH KARYO bisa sehebat ini menembuskan semua no,,jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH KARYO no ini 082301536999 saya yakin anda tdk akan pernah menyesal klau sudah berhubungan dgn MBAH KARYO dan jgn percaya klau ada yg menggunakan pesan ini klau bukan nama BPK. SAMSUL dan bukan nama MBAH KARYO krna itu cuma palsu.m

  BalasPadam